Dokumenty mateřské školy / Documents

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ MŠ ROSICE 2021/2022 (& REZERVAČNÍ SYSTÉM) / APPLICATION PRESCHOOL EDUCATION 2021/2022 & RESERVATION SYSTEM

ŽÁDOST O PŘIJETÍ / APPLICATION FOR ADMISSION

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – OČKOVÁNÍ / AFFIDAVIT - VACCINATION 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – BYDLIŠTĚ / AFFIDAVIT - RESIDENCE

ŽÁDOST O ZMĚNU VE ZPŮSOBU VZDĚLÁVÁNÍ Z IVP NA PREZENČNÍ / APPLICATION FOR CHANGE INDIVIDUAL EDUCATION TO PRESENTATION EDUCATION

SMĚRNICE PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 2021 / GUIDELINE OF APPLICATION FOR ADMISSION

ŽÁDOST O PŘEŘAZENÍ DÍTĚTE NA JINÉ PRACOVIŠTĚ / APPLICATION RECLASSIFICATION TO OTHER KINDERGARTEN AT ROSICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM / SCHOOL EDUCATION PROGRAM

ROČNÍ PLÁN / ANNUAL PLAN

ŠKOLNÍ ŘÁD / SCHOOL RULES

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU 1/2020 / SUPPLEMENT SCHOOL RULES 1/2020

PROHLÁŠENÍ K DODATKU ŠKOLNÍHO ŘÁDU 1/2020 / DECLARATION SUPPLEMENT SCHOOL RULES 1/2020

PROVOZNÍ ŘÁD – ZŠS / CANTEEN RULES

POVĚŘENÍ K TESTOVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ- JINÝ DOPROVOD NEŽ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE / AUTHORIZATION FOR TESTING CHILD - OTHER PERSON THAN PARENTS

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ / AFFIDAVIT - VIRAL OR INFECTIOUS DISEASES 

DOTAZNÍK – PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ V DOBĚ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ / QUESTIONNAIRE - PRESCHOOL EDUCATION IN CRISIS MEASURES (COVID)

PRAKTICKÝ NÁVOD PRO OŠETŘENÍ DÍTĚTE OD 1.9.2020 / PRACTICAL INSTRUCTIONS FOR TREATMENT OF A CHILD FROM 1. 9. 2020

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZPŮSOBY JEJÍHO PLNĚNÍ / COMPULSORY PRESCHOOL EDUCATION AND METHODS OF ITS IMPLEMENTATION

ŽÁDOST O UKONČENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY / APPLICATION FOR TERMINATION OF THE CHILD'S ATTENDANCE TO KINDERGARTEN

OZNÁMENÍ O JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S GDPR / GDPR DELEGATED PERSON 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ MŠ ROSICE / INFORMATION - DATA PROCESSING/ GDPR

DODATEK GDPR – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÍTĚTE V MŠ / SUPPLEMENT GDPR

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ PODLE GDPR / APPLICATION GDPR SUBJECT 

ROZPOČET NA ROK 2020

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

 

Technické školky / Poject Technical kindergartens

INFORMACE / INFORMATIONS

METODIKA DŮM / METHOD HOUSE