Zřizovatel
Město Rosice, Palackého 13, 66 01 Rosice

Ředitelka a statutární zástupce školy
Věra Božková

Vznik organizace
1.1.2003

IČO
75004518

Adresa
Zámecká 1031, 665 01 Rosice

Kapacita mateřské školy nyní disponuje 283 místy pro děti. V provozu je tedy 14 tříd s celodenním provozem, které se nacházejí v pěti budovách.

Od 1. 6. 2015 došlo v Rosicích ke sloučení mateřských škol, z čehož vyplývá, že Mateřská škola Zámecká Rosice má tato pracoviště:

Zámecká
Smetanova I a II (odloučené pracoviště)
Na Vyhlídce (odloučené pracoviště)
Husova čtvrť (odloučené pracoviště)
Zařízení školního stravování (odloučené pracoviště)

Provozní doba mateřské školy:

pracoviště Zámecká 6.30-16.30 hod
odloučené pracoviště Smetanova I a II 6.30-16.30 hod
odloučené pracoviště Na Vyhlídce 6.30-16.30 hod
odloučené pracoviště Husova čtvrť 6.30-16.30 hod


Organizace dne:

Děti přicházejí do MŠ od 6.30 do 8.30hod, jinak po domluvě s třídními učitelkami podle potřeby rodičů.

Děti, které další školní rok nastoupí do první třídy základní školy, se scházejí do 8 hodin.

Děti se rozcházejí po obědě do 12.45 hodin - snažte se prosím čas dodržovat, pozdějším odchodem rušíte spící děti.

Po odpoledním odpočinku se děti rozcházejí od 14.30 do 16.30 hodin.

Organizace dne se liší na logopedickém pracovišti Smetanova.

Cílem naší MŠ je moderní mateřská škola, která nabízí řadu aktivit vycházejících ze skutečných zájmů a potřeb dětí, aby se každý den prožitý v MŠ stal pro děti radostnou událostí a příjemnou zkušeností. Rádi bychom, aby škola byla přitažlivá pro děti i rodiče. Nabízíme proto různá zaměření odloučených pracovišť a netradiční aktivity, které vytváříme dle zájmu a potřeb dětí a rodičů. Snažíme se, aby škola dosahovala vynikající úrovně při výchovně vzdělávací práci s dětmi a děti byly připraveny jak na vstup do základní školy, tak i do života.