Paní učitelky z pracoviště Zámecká vypracovaly environmentální projekt, zabývající se péčí o volně žijící ptáky.

Děti po celý rok pozorují přirozený život ptactva, vyrábí pro ně krmítka z keramiky, která jsou instalována na různých místech v Rosicích, v zimě zajišťují krmení, v létě doplňují ptáčkům vodu.
Děti montují budky pro ptáčky, šijí a tvoří ptáčky z nejrůznějších materiálů, kreslí své prožitky z pozorování, hrají pohybové a didaktické hry, zpívají si písničky o ptáčcích.
Díky těmto aktivitám děti získávají povědomí o důležitosti ochrany přírody a všeho živého kolem nás.