Projekty:
Celé Česko čte dětem. Děti pro své město. Technické školky. Zdravý úsměv. Koukají na nás správně. 

2020

ZÁŘÍ

7. 9. Třídní schůzky Zelený kamínek
8. 9. Třídní schůzky Modrý kamínek
23. 9. Vystoupení kouzelníka – zrušeno
25. 9. Nábor fotbalistů (pouze předškoláci) - zrušeno

ŘÍJEN

Rytmik dětem - odloženo (nouzový stav)
Podzimní dílničky s rodiči - zrušeno
26. - 30.10. Podzimní prázdniny

LISTOPAD

Rytmik dětem - odloženo (nouzový stav)
Plavání - odloženo (nařízení vlády)

PROSINEC

Rytmik dětem - odloženo (nouzový stav)
Plavání - odloženo (nařízení vlády)
Cvičení s dětmi v ZKC
30.11. - 8.12. Mikulášský týden
4.12. Mikulášská nadílka
Rozsvícení vánočního stromečku ve třídě
Vánoční dílna s rodiči - zrušeno
18.12. Nadílka v MŠ
23.12. - 3.1. Vánoční prázdniny (školka uzavřena)

2021

LEDEN

Plavání
Bruslení
Lyžování
6.1. - Tříkrálová exkurze v rosickém kostele (pouze předškoláci)
18.1. - zážitkový stan (mobilní planetárium) v MŠ - zrušeno
Návštěva dětí z 1. třídy v MŠ - zrušeno 

ÚNOR

1.2 - 5.2. -Konzultační schůzky s rodiči
16.2. - Logopedická depistáž (pouze pro nahlášené děti)
Plavání
Lyžování
Masopustní průvod

BŘEZEN

Bruslení – karneval na ledě - zrušeno
Vítání jara - zrušeno
Návštěva knihovny - zrušeno
5.3. - focení na ročenku a třídní foto - zrušeno
9.3. - divadlo v MŠ Kůzlátka a vlk - zrušeno

DUBEN

Velikonoční dílničky s rodiči - zrušeno
15.4. - focení předškoláků do ročenky
Oslava DNE ZEMĚ

KVĚTEN

Den rodiny
Školka v přírodě - zrušeno

ČERVEN

Rozloučení s předškoláky