Projekty:
Celé Česko čte dětem. Děti pro své město. Technické školky. Zdravý úsměv. Koukají na nás správně. Výtvarný projekt. Školka v pohybu. Staráme se o ptáčky celý rok.

2021

ZÁŘÍ

1.9. – 2.9. Konzultační schůzky (termín dle třídy)

ŘÍJEN

Rytmik dětem
Cvičení s dětmi v ZKC Rosice
25. - 29.10. Podzimní prázdniny

LISTOPAD

Rytmik dětem
Plavání 
Cvičení s dětmi v ZKC

PROSINEC

Rytmik dětem 
Plavání 
Cvičení s dětmi v ZKC
6.12. - 10.12. Mikulášský týden
6.12. Mikulášská nadílka, kostýmy, hry v MŠ
7.12. Rozsvícení vánočního stromečku na zahradě MŠ
13.12. Rozsvícení vánočního stromečku ve třídě
17.12. Nadílka v MŠ
23.12. - 3.1. Vánoční prázdniny (školka uzavřena)

2022

LEDEN

Plavání 
Bruslení 
Lyžování
Návštěva dětí z 1. třídy v MŠ
Konzultační schůzky s rodiči předškolních dětí
Rytmik dětem 
Návštěva kostela na Tři krále

ÚNOR

Plaván
Lyžování 
Masopustní oslava v MŠ
Rytmik dětem

BŘEZEN

Focení na ročenky a třídní fotka
Bruslení – karneval na ledě
Vítání jara
Rytmik dětem 

DUBEN

Oslava DNE ZEMĚ
Rytmik dětem 

KVĚTEN

Den matek
Den rodiny
Školka v přírodě 
Rytmik dětem 

ČERVEN

1.6. Den dětí 
Třídní focení
Rozloučení s předškoláky