Projekty:
Celé Česko čte dětem. Děti pro své město. Technické školky. Zdravý úsměv. Koukají na nás správně. Výtvarný projekt. Školka v pohybu. Staráme se o ptáčky celý rok.

2023

ZÁŘÍ

Konzultační schůzky (termín dle třídy)

ŘÍJEN

Rytmik dětem

12.10. Divadlo O Koblížkovi

 

LISTOPAD

Rytmik dětem

Vánoční focení 21.11 v 8h.

Prima Vizus 22.11.

Cvičení v ZS

 

PROSINEC

Rytmik dětem 

5.12. kostýmy do tříd k Mikuláši

6.12. Mikulášské divadlo 

12.12. v 15.15h dílničky s rodiči a zdobení vánočního stromečku na zahradě MŠ

14.12. Divadélko Smetanova

14.12. zdobení vánočního stromku ve třídě

18.12. vánoční nadílka v MŠ

19.12. pohádka v Kině Panorama

Cvičení v ZS

 

2024

LEDEN

Bruslení 

Lyžování

Návštěva dětí z 1. třídy v MŠ

Konzultační schůzky s rodiči předškolních dětí

Rytmik dětem 

Návštěva kostela na Tři krále

Cvičení v ZS

 

ÚNOR

Lyžování 

Bruslení (není 9.2.)

Rytmik dětem

2.2. Pololetní prázdniny ZŠ

5.2. - 9.2. Jarní prázdniny

13.2. Masopustní rej v 9.45h R Placeo

16.2. Tanec s hudbou a lektorkami v zrcadlovém sálu

20.2. Logopedická depistáž

22.2. Focení předškoláků do ročenek 10.00h

Cvičení v ZS

 

BŘEZEN

Bruslení 

Plavání 7.00h odjezd

20.3. Vítání jara

23.3. Velikonoční kumštování

Rytmik dětem 

Cvičení v ZS

 

DUBEN

Oslava DNE ZEMĚ

Velikonoční dílničky s rodiči 

Barevný týden

Rytmik dětem 


KVĚTEN

Besídka ke Dni rodiny 7.5. v 16.30h

Den matek

Den rodiny

Projekt Zdravé město 

Školka v přírodě 

Rytmik dětem

Fotografování třídy 14.5.

31.5. 9.00h Divadelní představení s živými papoušky

 

ČERVEN

1.6. Den dětí 

3.6. Výstava výrobků v knihovně

4.6. Výlet do Zoo Jihlava

18.6. Rozloučení s předškoláky v kině

Den otevřených dveří