Projekty:
Celé Česko čte dětem. Děti pro své město. Technické školky. Zdravý úsměv. Koukají na nás správně. Výtvarný projekt. Školka v pohybu. Staráme se o ptáčky celý rok.

2022

ZÁŘÍ

5.9. Konzultační schůzky (termín dle třídy)
15.9. Divadlo o přátelství

Plavání

ŘÍJEN

Rytmik dětem

24.10. obora Holedná Brno

LISTOPAD

Rytmik dětem
Plavání 
1.11. k nám přijede Divadlo úsměv zahrát pohádku,80Kč.

21.11. 7.00 Vánoční focení
24.11. vánoční dílničky s rodiči

PROSINEC

Rytmik dětem 
Plavání 
2.12. zdobení vánočního stromečku na zahradě MŠ

6.12. Mikulášské divadlo + nadílka, 100Kč.
9.12. Mikulášská diskotéka v ZKC (možnost kostýmů)
12.12. Vánoční rozjímání (besídka) v Kino Panorama 17h
13.12. zdobení vánočního stromku ve třídě
16.12. vánoční nadílka v MŠ
19.12. pohádka v Kině Panorama, 60Kč

2023

LEDEN

Bruslení 
Lyžování
Návštěva dětí z 1. třídy v MŠ
Konzultační schůzky s rodiči předškolních dětí
Rytmik dětem 
Návštěva kostela na Tři krále

12.1. Projektový den s kuchařem - pečení s odborníky. Cca 150 -200 Kč.

ÚNOR

Lyžování 
Rytmik dětem
Focení na ročenky

BŘEZEN

Bruslení - karneval na ledě
21.3. Vítání jara
Rytmik dětem 

DUBEN

Oslava DNE ZEMĚ
Velikonoční dílničky s rodiči 4.4. 2023
Barevný týden 3.-6.4.
Rytmik dětem 
25.4. Divadelní představení ke Dni země. 80Kč

KVĚTEN

Den matek
Den rodiny
Projekt Zdravé město 
Školka v přírodě 
Rytmik dětem
Fotografování třídy 5.5.

Prima Vizus 3.5.

ČERVEN

1.6. Den dětí - Dinopark Vyškov. Cca 200-400 Kč.
Třídní focení
Rozloučení s předškoláky

Den otevřených dveří 9 - 11 h