Od začínáme jezdit opět plavat do Wellness Aquapark Kuřim.

Odjezd autobusu bude vždy

  • v cca hod. z Říčanské
  • v cca hod. ze Zámecké
  • v cca hod. z Jiráskové

Děti budou z domu nasnídané a svačinku budou mít s sebou z MŠ.
Pokud bývá dítěti v autobuse nevolno, podejte mu 30 min. před odjezdem např. Kinedryl – tuto skutečnost hlaste učitelce.
V batůžku si děti povezou plastovou láhev s pitím, plavky, ručník.
Děvčata s dlouhými vlasy, prosíme, ať je mají sepnuté do gumičky a gumovou koupací čepici.
Dohlédněte na to, aby děti neměly žádné šperky (řetízky, náramky).

Termíny plavání

VYÚČTOVÁNÍ PLAVÁNÍ

Náklady:
za plavecký kurz
za dopravu
______________________________
c e l k e m

Výnosy:
platby na účet za děti
příspěvek od zřizovatele
______________________________
c e l k e m