Oznámení „ Zvláštního zápisu“ pro ukrajinské občany k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 na MŠ Zámecká Rosice

 

Podle § 34., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy „Zvláštní zápis“ k předškolnímu vzdělávání na MŠ Zámecká a jejich odloučených pracovištích na školní rok 2022/2023.

 

Přijímací řízení bude probíhat ve dne 1.6.2022 v 15.30 hodin v budově MŠ Zámecká 1031, Rosice.

 

Co je nutné mít s sebou

  • K nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce

(vízum strpění nebo dočasné ochraně),

  • doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti,

  • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci,

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Více zde: → ODKAZ