Schůzka rodičů nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 v MŠ Zámecká a jejich odloučených pracovišť se bude konat 29.8.2022 v 16.00 hodin na OP Smetanova II – pavilon.