Důležité upozornění na platby měsíce 9-10/2021.

Stravné a školné na měsíc září a říjen 2021 se bude platit se splatností nejpozději do 20. 9. 2021 a jsou i zveřejněny na www.jidelna-rosice.cz pro všechny děti MŠ Zámecká, Rosice a její odloučená pracoviště.

Všichni rodiče obdrží lísteček s číslem účtu a variabilním symbolem (variabilní symbol platí po celou dobu docházky dítěte v MŠ).

Příští platba v měsíci říjnu 2021 s předpisem platby na listopad 2021, bude zveřejněn pouze na webu ZŠS-jídelny.

www.jidelna-rosice.cz.

Vedoucí ZŠS Zdeňka Skřivánková