1. Strávníkům, kteří končí docházku ve školním roce 2021-2022, bude přeplatek zaslán na účet během měsíce září 2021.

Napište prosím na e mail: skrivanek.jidelna@tiscali.cz a uveďte jméno dítěte, variabilní symbol dítěte a vaše číslo účtu, kam máme přeplatek zaslat a to nejpozději do konce srpna 2022.

2. Je možné přeplatek převézt na mladšího sourozence. Toto rozhodnutí je nutné též oznámit na e mail: skrivanek.jidelna@tiscali.cz . Je nutné uvést jméno dítěte a variabilní symbol, které odchází a na převod jméno dítěte a pracoviště, které bude dítě v MŠ navštěvovat.

vedoucí ZŠS Zdeňka Skřivánkov