Milí rodiče,

bohužel se v podzimním i zimním období setkáváme s infekčními onemocněními. V letošním roce dokonce dle lékařů z celé republiky až s abnormálně vysokým výskytem a těžkým průběhem. 

Mateřská škola má povinnost zajistit, aby ve školce byly pouze děti zcela zdravé. To znamená, že do školky nepatří děti s infekčním onemocněním. To je i 'obyčejné' nachlazení, rýma, kašel, a další. Není možné zajistit pobyt v MŠ dítěti 'jen na chvilku, než si něco vyřídíme', když je nemocné. Nebo dítěti podávat léky, aby ve školce 'vydrželo'.

Mateřská škola je školské zařízení, nikoliv zdravotní. Ve státní mateřské škole pracují pedagogové s cílem vzdělávat děti. Ne chůvy, 'tety' či zdravotní sestry. Proto vás opakovaně žádáme o dodržování školního řádu, jež jste na začátku roku podepsali a pochopení, že chráníme nejen vaše dítě, ale i děti ostatních rodičů. 

Mnoho z vás má doma i menší děti, kojence, novorozence nebo seniory, kteří mají často vážný průběh infekčního onemocnění. Stále také není konec doby coronavirové.

Přečtěte si prosím následující text a zhlédněte edukační video. Děkujeme.

 

                                                                                                  CO JE TO RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ?

 = infekce dýchacího ústrojí vyvolané viry nebo bakteriemi

 

BĚŽNÝ POČET INFEKTŮ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ U DÍTETĚ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 3-10 EPIZOD BĚHEM ROKU

PODSTATOU DOBŘE FUNGUJÍCÍ IMUNITY U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU JE DÍTĚ VŽDY DOLÉČIT !

 

Jak se přenáší respirační onemocnění?

Přímou cestou – kapénky

→ Čím menší kapénka tím déle vydrží ve vzduchu.

Nepřímou cestou

→ Přes kontaminované předměty, ruce.

Jak vstoupí respirační infekce do organismu?

 - SLIZNICE NOSU

- OČNÍ SPOJIVKY

Respirační onemocnění se může projevit kdekoliv v dýchacích cestách.

HORNÍ CESTY DÝCHACÍ:

Rinosinusitida, rinofaryngitida - klasická rýma, kašel nebo také „nachlazení“
Sinusitida – zánět vedlejších nosních dutin
Tonzilitida – zánět krčních mandlí (angína)
Faryngitida – zánět hltanu
Laryngitida – zánět hrtanu
Epiglotitida – zánět příklopky hrtanové

DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ
Bronchitida – zánět průdušek
Pneumonie – zápal plic

Nachlazení je pouze jiný název pro virovou nákazu a je stejně infekční. „Nachlazení“ je akutní nakažlivé onemocnění, jehož vyvolavatelem jsou respirační viry! Inkubační doba – 2 až 5 dní I když je inkubační doba krátká, maximální vylučování viru může být až 7 dní, u dětí, které neumí smrkat až 14 dní!

BAKTERIÁLNÍ RÝMA = ZELENÁ RÝMA = HNISAVÁ RÝMA
Navazuje nejčastěji na virovou rýmu – jednoduše je tělo oslabené virem a proto je náchylnější na bakteriální infekci. U bakteriální rýmy častěji vznikají akutní nepříjemné komplikace, jako je – zánět středního ucha (otitis media acuta), sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), nebo zánět dolních dýchacích cest.

ONEMOCNĚNÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH NEMUSÍ DOPROVÁZET ZVÝŠENÁ TĚLESNÝ TEPLOTA NEBO HOREČKA! Proto není možná odpověď: „Má rýmu a kašle, ale teplotu nemá, takže není infekční“ !

 

ADENOIDNÍ VEGETACE

– ZBYTNĚLÁ NOSOHLTANOVÁ MANDLE

Dochází k ní nejčastěji kvůli opakovaným rinosinusitidám, bakteriálního rázu.

- Chrápou
- Huhňají
- Nedoslýchají
- Špatně dýchají
- Nevyspalé, unavené
- Pootevřená ústa, dýchají ústy
- Oploštění hrudníku

 

ALERGIE

„Paní učitelko, ale to je alergická rýma a kašel!“

+ Alergie je chronické onemocnění!

+ Zákonný zástupce je povinen přinést potvrzení od lékaře, že dítě trpí chronickým onemocněním!

+ Je to v zájmu zákonných zástupců, protože bez tohoto potvrzení je dítě s projevy alergie považováno za potenciálně infekční a posláno do domácího léčení!

+ Ve zprávě od alergologa musí být vypsáno období, kdy je u dítěte alergie aktivní (např. březen).

 

Které zákony mateřské školy dodržují?

 

ŠKOLSKÝ ZÁKON 561/2004Sb.

ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 258/2000Sb.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK 89/2012SSb.

ŠKOLSKÝ ZÁKON - § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c školského zákona).

 + Mateřská škola má ve školním řádu zakotvenu povinnost zákonných zástupců sledovat zdraví dítěte a jeho „vyloučení“ ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností může mateřská škola po předchozím písemném upozornění ukončit předškolní vzdělávání ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona.

Co z toho vyplývá?

Mateřská škola má tedy na základě těchto ustanovení zároveň povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Předchází tím vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK 89/2012SSb.

+ Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví.

Co z toho vyplývá?

+ I mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do mateřské školy, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci. Na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit.

ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 258/2000Sb. 

+ Dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, má mateřská škola jako zařízení pro výchovu a vzdělávání povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního infekčního onemocnění, od ostatních dětí a jeho dozor.

ALE!

+ Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit.

+ Jednoduše vysvětleno, vzdělávací zařízení nemá prostory a personál k tomu, aby se staral o dítě s potenciálně akutním infekčním onemocněním. Proto je neprodleně po zjištění příznaků u dítěte vzdělávacím zařízením kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si pro dítě přijít v co možná nejkratším čase nebo pověřit zletilou osobu, která dítě ze vzdělávacího zařízení vyzvedne.

 

Prosím o zhlédnutí edukačního videa: Onemocnění v MŠ