Stravné a úplata PPV (školné) se platí bezhotovostním platebním stykem do 20. dne každého předchozího měsíce v měsíci srpnu se platí na září a v měsíci září na říjen. Platí se na účet Mateřské školy u Komerční banky, Palackého nám. 30, Rosice, na číslo účtu 115-331580257/0100. Je možné platit v bance hotovostí nebo převodem z účtu. Je možné zřídit trvalý příkaz na částku, dle věku strávníka. Děti 3- 6 let částka 840,- Kč na měsíc, děti 7 let částka 920,- Kč na měsíc.

Výše platby stravného i úplaty PPV(školné) v daném měsíci budou uváděny v aktualitách na webu jídelny (www.jidelna-rosice.cz), a to vždy od 10. dne v měsíci pod variabilním symbolem dítěte, se splatností nejpozději 20. dne v měsíci. Variabilní symbol dítěte bude platit po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

Vedoucí ZŠS Zdeňka Skřivánková