Vážení rodiče,
prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouží k zhodnocení a zkvalitnění distančního vzdělávání v naší školce.