Dokumenty mateřské školy / Documents

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM / SCHOOL EDUCATION PROGRAM

ROČNÍ PLÁN / ANNUAL PLAN

ŠKOLNÍ ŘÁD / SCHOOL RULES

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU 1/2020 / SUPPLEMENT SCHOOL RULES 1/2020

PROHLÁŠENÍ K DODATKU ŠKOLNÍHO ŘÁDU 1/2020 / DECLARATION SUPPLEMENT SCHOOL RULES 1/2020

PROVOZNÍ ŘÁD – ZŠS / CANTEEN RULES

ŽÁDOST O PŘIJETÍ / APPLICATION FOR ADMISSION

SMĚRNICE PRO PŘIJETÍ / GUIDELINE OF APPLICATION FOR ADMISSION

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – OČKOVÁNÍ / AFFIDAVIT - VACCINATION 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – BYDLIŠTĚ / AFFIDAVIT - RESIDENCE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ / AFFIDAVIT - VIRAL OR INFECTIOUS DISEASES 

DOTAZNÍK – PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ V DOBĚ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ / QUESTIONNAIRE - PRESCHOOL EDUCATION IN CRISIS MEASURES (COVID)

PRAKTICKÝ NÁVOD PRO OŠETŘENÍ DÍTĚTE OD 1.9.2020 / PRACTICAL INSTRUCTIONS FOR TREATMENT OF A CHILD FROM 1. 9. 2020

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZPŮSOBY JEJÍHO PLNĚNÍ / COMPULSORY PRESCHOOL EDUCATION AND METHODS OF ITS IMPLEMENTATION

ŽÁDOST O UKONČENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY / APPLICATION FOR TERMINATION OF THE CHILD'S ATTENDANCE TO KINDERGARTEN

OZNÁMENÍ O JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S GDPR / GDPR DELEGATED PERSON 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ MŠ ROSICE / INFORMATION - DATA PROCESSING/ GDPR

DODATEK GDPR – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÍTĚTE V MŠ / SUPPLEMENT GDPR

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ PODLE GDPR / APPLICATION GDPR SUBJECT 

ROZPOČET NA ROK 2020

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

 

Technické školky / Poject Technical kindergartens

INFORMACE / INFORMATIONS

METODIKA DŮM / METHOD HOUSE