Důležité upozornění na změnu času pro odhlašování dětí.

Stravné se nahlašuje a odhlašuje v pracovní den předem do 11.00 hod. v budově MŠ, telefonem nebo na e-mail (telefonní číslo a e-mail je uveden v každé MŠ, kterou dítě navštěvuje nebo na www.jidelna-rosice.cz)

Včas neodhlášené obědy si můžete vyzvednout v Mateřské škole od 11.15 hod. do 11.45 hod. Stravu je možné vyzvednout pouze v první den nemoci dítěte (vyhláška 107/2005sb., O školním stravování § 4) a to do nosiče na jídlo (z hygienických důvodů Zákon 258/2000 Sb.). Pokud si oběd nevyzvednete, tak slouží jako přídavek pro ostatní děti. Nevyzvednuté obědy jsou účtovány jako odebrané.

Tato informace je součástí Provozního řádu ZŠS.

Vedoucí ZŠS Zdeňka Skřivánková