Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání stanovena ve výši 700Kč, a to od 1.9.2023.