V souvislosti s přípravou postupného otvírání škol a režimových opatření, se škola v přírodě v letošním školním roce konat nebude.