Po dobu uzavření MŠ Rosice bude pro děti od 2 - 10 let otevřena ZŠ Rosice, jejichž rodiče splňují podmínky:
 
− zaměstnanci bezpečnostních sborů,
− zaměstnanci obecní policie,
− zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
− zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
− zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
− zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
− zaměstnanci Finanční správy České republiky,
− příslušníky ozbrojených sil,
− zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
− pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo určeného školského zařízení,
− zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
− zaměstnanci zařízení školního stravování,
− zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
− zaměstnanci České pošty, s. p.