Dle ochranného opatření MZDR 20599/2020-99/MIN/KAN, se ukládá:

 

        -všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým nebo se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19:

o   před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území České republiky se podrobit testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2  

        -všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států které jsou na seznamu zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 před vstupem na území České republiky disponovat testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2:

o   nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření,

o   podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a samoizolaci

      -všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19:

o   před vstupem na území České republiky disponovat testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2

o   nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření,

o   podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 dle písmene samoizolaci

        -neplatí pro:

o   a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování

o   b) občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování 

o   c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19

 

u dětí mladších 6 let není nutno dokládat PCR test, případná samoizolace proběhne, protože tato povinnost se vztahuje na rodinné příslušníky